Andelsbiodling 2017

Andelsbiodling 2017

Bi-drá till den biologiska mångfalden

 

Det kommer finnas 4 bikupor uppställda i andelsbiodlingen 2017, vilket motsvarar 40 andelar.

Den totala honungsskörden i bigården, under sommaren 2017, kommer att delas lika mellan andelarna.

 

Genom att vara andelsbiodlare så underlättar du för bina att förbättra den biologiska mångfalden. Bisamhällen har vardera mellan 20 000 – 70 000 bin, alla redo att göra sin viktiga uppgift i den närliggande naturen. Utifrån bisamhällenas placering kommer bina ha möjlighet att flyga till byns alla trädgårdar och förhoppningsvis göra stor nytta när det gäller pollineringen av frukt- och bärväxter. Samtidigt kommer bina samla in nektar från växterna och göra utsökt, välsmakande honung som ni kommer att få del av.

 

Det kommer att anordnas minst 5 skötseltillfällen under säsongen 2017. Deltagandet i träffarna är helt och hållet frivilligt och ska helt enkelt ses som en möjlighet att få lära sig mer om honungsbin.

Träffarna är utspridda mellan maj-augusti. Det kommer vara olika teman på tillfällena, beroende på när under säsongen de infaller. Följande teman är tilltänkta:

1) Första besöket. Lära känna bikupan och dess invånare

2) Samhällets utveckling/expansion

3) Första skörden

4) Samhällets utrymme

5) Andra skörden

 

Skicka intresseförfrågan till info@blentarpsbinara.se för mer information

 

Välkomstbroshyr.pdf