Andelsbiodling 2018

Andelsbiodling 2018

Bi-drá till den biologiska mångfalden

 

Genom att vara andelsbiodlare så underlättar du för bina att förbättra den biologiska mångfalden. Bisamhällen har vardera mellan 20 000 – 70 000 bin, alla redo att göra sin viktiga uppgift i den närliggande naturen. Utifrån bisamhällenas placering kommer bina ha möjlighet att flyga till byns alla trädgårdar och förhoppningsvis göra stor nytta när det gäller pollineringen av frukt- och bärväxter. Samtidigt kommer bina samla in nektar från växterna och göra utsökt, välsmakande honung som ni kommer att få del av.

 

Det kommer finnas 4 bikupor uppställda i andelsbiodlingen 2018, vilket motsvarar 40 andelar.

Den totala honungsskörden i bigården, under sommaren 2018, kommer att delas lika mellan andelarna.Två olika varianter av andelar finns att välja mellan:

Andel-honungsskörd eller Andel-bisamhälle.

 

Andel-honungsskörd.

En andel av denna typ ger rätt till en del av skörden från andelsbigården. Honungen skördas och tapps upp vid två tillfällen under sommaren. Detta gör att det ges möjlighet att få två olika honungstyper, en ljus försommarhonung som är mild i smaken och en mörkare senssommarhonung med lite mer karaktär i smaken. Oftast är mängden försommarhonung något större än sensommarhonungen.

Mängden honung per andel beror på totalskörden i bigården. I några undantagsfall kan skörden nästan utebli helt men det finns också en möjlighet till att det blirmer än 6kg/andel.

 

Andel-bisamhälle.

För de som vill ha möjlighet att, förutom få en del av honungsskörden, även ta del av biskötseln och vara med i bigården vid de olika momenten under sommaren kan välja denna utökade varianten av andelsäganden.

Det kommer att anordnas minst 5 skötseltillfällen under säsongen 2018. Deltagandet i träffarna är helt och hållet frivilligt och ska helt enkelt ses som en möjlighet att få lära sig mer om honungsbin.

Träffarna är utspridda mellan april-augusti. Det kommer vara olika teman på tillfällena, beroende på när under säsongen de infaller. Följande teman är tilltänkta(datumen inom parentes är preliminära):

 

1) Första besöket. Lära känna bikupan och dess invånare(29/4)

2) Samhällets utveckling/expansion (20/5)

3) Första skörden (17/6)

4) Samhällets utrymme (8/7)

5) Slutskörden (6/8)

 

 

Priser(inkl moms)

Andel-honungsskörd 500kr

Andel-bisamhälle 650kr

 

Skicka din förfrågan till info@blentarpsbinara.se.

Kom ihåg att ange vilken andelstyp det gäller.

 

Välkomstbroshyr.pdf