Andelsbiodling

Andelsbiodling 2021

Bi-drá till den biologiska mångfaldenGenom att vara andelsbiodlare så underlättar du för bina att förbättra den biologiska mångfalden. Bisamhällen har vardera mellan 20 000 – 70 000 bin, alla redo att göra sin viktiga uppgift i den närliggande naturen. Utifrån bisamhällenas placering kommer bina ha möjlighet att flyga till byns alla trädgårdar och förhoppningsvis göra stor nytta när det gäller pollineringen av frukt- och bärväxter. Samtidigt kommer bina samla in nektar från växterna och göra utsökt, välsmakande honung som ni kommer att få del av.


Det kommer finnas 3 bikupor uppställda i andelsbiodlingen 2021, vilket motsvarar 30 andelar.

Den totala honungsskörden i bigården under sommaren 2021, kommer delas lika mellan andelarna.Två olika varianter av andelar finns att välja mellan:

Andel-honungsskörd eller Andel-bisamhälle.


Andel-honungsskörd.

En andel av denna typ ger rätt till en del av skörden från andelsbigården. Honungen skördas och tapps upp vid två tillfällen under sommaren. Detta gör att det ges möjlighet att få två olika honungstyper, en ljus försommarhonung som är mild i smaken och en mörkare senssommarhonung med lite mer karaktär i smaken. Oftast är mängden försommarhonung något större än sensommarhonungen.

Mängden honung per andel beror på totalskörden i bigården. I några undantagsfall kan skörden nästan utebli helt men det finns också en möjlighet till att det blir mer än 5kg/andel.


Andel-bisamhälle.

För de som vill ha möjlighet att även ta del av biskötseln och vara med i bigården vid de olika skötselmomenten under sommaren kan välja denna utökade varianten av andelsäganden.

Det kommer att anordnas minst 5 skötseltillfällen under säsongen 2021. Deltagandet i träffarna är helt frivilligt och ska helt enkelt ses som en möjlighet att få lära sig mer om honungsbin. Kan vara ett bra sätt och prova om man trivs med att vara med bin som ett första steg att bli biodlare.

Träffarna är utspridda mellan maj-juli. Det kommer vara olika teman på tillfällena, beroende på när under säsongen de infaller. Följande teman är tilltänkta(datumen inom parentes är preliminära):


1) Första besöket. Lära känna bikupan och dess invånare(2/5)

2) Samhällets utveckling/expansion (23/5)

3) Första skörden (20/6)

4) Samhällets utrymme (4/7)

5) Slutskörden (25/7)Priser(inkl moms)

Andel-honungsskörd    550kr

Andel-bisamhälle         700kr


Skicka din förfrågan till info@blentarpsbinara.se.

Kom ihåg att ange vilken andelstyp det gäller.


Välkomstbroshyr.pdf