Pollineringstjänst

Pollineringstjänst - ökar din skörd

Vi placerar ut bisamhällen på pollineringsuppdrag i framför allt södra Skåne.

Aktuella grödor är raps/ryps, fruktodlingar, vit- och rödklöver.


Bina som placeras ut är avlade efter på goda egenskaper bl.a. gällande insamling av nektar och pollen, vilket ger mycket bra förutsättningar för god pollineringsnytta.


Kontakta Martin på 0701-544599 eller skicka mail till info@blentarpsbinara.se för mer information.